AVÍS LEGAL

Aquest portal és titular de GRUP HOMS*, amb domicili al C/ Gran Via Jaume I, 9, 17001 – Girona i E-mail de contacte info@gruphoms.com.

(*) El GRUP HOMS està format per diverses societats. Pots consultarles a la política de privacitat.

Usuaris:

Tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web o portal, assumeix la condició d’USUARI i, com a tal, es compromet a la observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents així com de qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web.

L’usuari respondrà front a GRUP HOMS o front a tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment de les seves obligacions.

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions i/o comunicacions de dades falses o inexactes que realitzi.

Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny del portal i els seus codis font, així com tots els continguts del portal, els logos, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a GRUP HOMS o als seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que es pugui entendre que l’ús o accés als mateixos atribueixi a l’usuari cap dret sobre ells.

Responsabilitats dels continguts:

GRUP HOMS no es fa responsable de la legalitat dels altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. GRUP HOMS tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

GRUP HOMS es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

GRUP HOMS no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació.

GRUP HOMS no garanteix que el lloc web compleixi, total o parcialment, amb les legislacions d’altres països fora d’Espanya, pel que, si l’usuari decideix accedir i/o navegar en el present lloc web a través d’altres països, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc.

GRUP HOMS no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei (DDoS), virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar a l’ordinador, equip informàtic, dades o materials de l’usuari com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o a les que el mateix redireccioni.

Llei i jurisdicció aplicable:

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.